Updates
  • Dịch lý bí ẩn

  • Chúng dĩ quả vi chủ, đa dĩ thiểu vi tôn

  • Một giả thuyết về sự hình thành của quẻ sáu hào

  • Xem xét vận hạn và mối quan hệ Mệnh – Hạn trong Tử vi (Bài 1)

Chào các bạn đến với Học viện lý số Nguyên Cát

Video Tour

Phong thủy Nguyên Cát

Được thành lập vào tháng 10 năm 2015, Học viên lý số Nguyên Cát hướng tới những giá trị tinh hoa và kinh nghiệm quý báu của nền triết học Á Đông cổ trong dự đoán thực tiễn cuộc sống. Nghiên cứu, sưu tầm, khôi phục, chắt lọc và chia sẻ kho tàng vô giá này chính là tôn chỉ của chúng tôi

Đọc thêm

KHAI GIẢNG

CÁC KHÓA CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG

Những khóa học tại Phong thủy Nguyên Cát

Tìm kiếm khóa học
  • List A to Z Courses